Av在线更新最快内容最全的绿色的在线视频网站,每天为大家更新国产视频、日韩视频、欧美视频等Av在线在线视频

12月5日工业无缝管市场参考价

发布时间:2019-12-05 责任编辑:力源不锈钢网 Av在线更新最快内容最全的绿色的在线视频网站,每天为大家更新国产视频、日韩视频、欧美视频等Av在线在线视频

地区 种类 厂家 材质 外径*壁厚 最新价 日期
温州 工业无缝管 304 32*2.5-6 17400 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 38*1.8-2 17800 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 38*2.5-6 16600 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 42*3-4 16300 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 45*2.5-6 16200 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 48*2-2.5 16200 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 48*3-4 16200 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 51*3-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 57*3-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 60*3-4 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 65*3-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 76*3.5-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 89*3-3.5 16200 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 89*4-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 102*4-5 16100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 108*3 17800 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 108*4-5 16500 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 114*4-5 16500 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 133*4-5 16800 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 159*4-6 16900 (含税) 2019-12-05
地区 种类 厂家 材质 外径*壁厚 最新价 日期
温州 工业无缝管 304 168*3-4 18100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 168*5-7 17100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 219*4 19000 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 219*5-8 17400 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 273*5 18800 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 273*6-8 24050 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 325*6 19100 (含税) 2019-12-05
温州 工业无缝管 304 325*8-10 19100 (含税) 2019-12-05
分享到:
Av在线更新最快内容最全的绿色的在线视频网站,每天为大家更新国产视频、日韩视频、欧美视频等Av在线在线视频相关的文章Daily hot